Kalendarium 2023

 

 

Geijerjubileum den 7 januari

Den 7 januari 2023 firade Geijersamfundet i samverkan med Geijerska säktförenngen samt  Karlstads humanistiska förening att det är 240 år sedan Erik Gustaf Geijer föddes den 12  januari 1783. Dagen ägnades åt Geijers liv och verk i den ort där han föddes och växte upp.

På programmet: Föreläsningar, musik, diktläsning, bildvisning, besök på Geijersgården:

Information om och visning av Geijersgården
Geijer och hans tid – uppväxten i Ransäter
Kompositören Geijer  
Historikern och retorikern Geijer  
Den politiska filosofen Geijer
Diktaren Geijer

Bland annat medverkade författaren och kulturjournalisten Ola Larsmo (Swede Hollow, Översten m.m.) som föreläste om Geijer som politisk filosof och hur hans syn på bl.a. kolonialism och slaveri förändrades efter hans avfall från konservatism till liberalism. Som en tidig ”postkolonial” debattör verkade han för frigivning av slavarna på den svenska kolonin Sankt Barthélemy.