Geijersamfundets aktiviteter 2018

Årsmötet

Geijersamfundets årsmöte 2018 ägde rum torsdagen den 26 april kl. 18.00 i Residenset.

Årets första sammanträde 2018

Styrelsen sammanträder. Fr v sekreteraren Thomas Blom, Jonas Herrlin, ordföranden Kenneth Johansson, Per Henrik Magnusson, Liselotte Englund, Karin Lorenz, Lars Lingsell och Rolf Ahlzën. Bakom kameran; Lena Sewall.

Den 12 februari 2018 höll Geijersamfundets styrelse årets första styrelsemöte. Bland annat planerades vårens aktiviteter. Som vanligt svarade  samfundets ordförande, landshövding Kenneth Johansson, för ett strålande värdskap och residensets husfru Gunn för fantastisk förplägnad.

Efter sammanträdet. T v om ordföranden Kenneth Johansson ses Karin Lorenz och på hans högra sida Liselotte Englund. På andra sidan bordet ses fr v Lars Lingsell, Jonas Herrlin, Rolf Ahlzén, Per Henrik Magnusson och närmast kameran sekreteraren Thomas Blom. Bakom kameran: Lena Sewall.

Musikalisk Geijerkväll

Den 15 maj 2018 var det Geijerkonsert i Aula Magna i Karlstads universitet. "Erik Gustaf Geijers femte finger: Musiken" var rubriken på kvällen.

De medverkande musikerna var som framgår av affischen ovan konsertpianisten Pelle Östlund, mezzosopranen Karolina Wallin, cellisten Sam Bäckström och violinisten Radu Mitnei. Dessutom talade fil. dr. Björn Hasselgren över ämnet "Geijer – romantisk glöd och medelålderns aska". Arrangemanget var ett samarrangemang mellan Karlstads universitet/Kultur på
Kau och Geijersamfundet.

 

Sju linjer

Övrigt

Geijerkonsert också i Skoghall

En konsert med Geijers musik var det också i Skoghalls kyrka lördagen den 21 april i arrangemang av Karlstads kammarmusiksällskap i samarbete med Hammarö församling.

"Ett porträtt" var rubriken på konserten i Skogshalls kyrka och de medverkande musikerna var också där Pelle Östlund, Radu Mitnei och Sam Bäckström. Dessutom medverkade baritonsångaren Peter Kronlöv, som läst in sig ordentligt på Erik Gustaf Geijer och inte bara sjöng med sin vackra stämma utan också mycket fängslande berättade om kompositören och diktaren Geijer.

Geijerseminarium på Gustavianum,

Geijerseminarium var det på Uppsala universitet den 15 mars 2018. Medverkande var Björn Hasselgren, tekn dr, Uppsala universitet; professor Lars Magnusson, Uppsala University; professor Daniel B Klein, George Mason University och Ratio, samt Gunnar Petri, jur dr från Uppsala universitet, f d statssekreterare och vd för STIM.

Ola Larsmo om Geijer

Den 25 januari höll författaren och historisk-filosofiska fakultetens hedersdoktor Ola Larsmo ett intressant föredrag om Geijer i Uppsala med titeln "En skrämmande lycka – Ett återbesök hos Erik Gustaf Geijer". Föredraget finns på YouTube.

 

 

 

Sju linjer