Kalendarium 2021

 

 

 

  Årsmöte 2021

Prel. mitten av septmber

Plats: Residenset

 

  Digitalt årsmöte 2020

Med anledning av Covid-19 kunde vi tyvärr inte genomföra det planerade årsmötet i april varför vi istället genomförde ett digitalt årsmöte.