Geijersamfundets aktiviteter 2022

 

Trevligt och tankeväckande årsmöte

Eftertänksam och klok mötesledning.. Ordföranden Georg Andren och sekreteraren Thomas Blom. Foto Liselotte Engblom

Onsdagen den 20 april var det årsmöte med Geijersamfundet på Residenset – hos vår ordförande, landshövding Georg Andrén, rapporterar styrelsens Liselotte Englund.

Årsmötet gav hela styrelsen förnyat förtroende. Glädjande rapporter gavs om välgång på Geijerskolan.

Klara Bennermark. Sjöng gudomligt! Foto Liselotte Engblom

Fantastisk sång av Klara Blennermark, elev vid sånglinjen som fint ackompanjerades av pianoläraren Johan Gund. Statsvetarprofessorn Malin Rönnblom samtalade om demokrati i Geijers anda, tillsammans med läkaren och etikern Rolf Ahlzén. Tankeväckande reflektioner med många eftertankar.

God förplägnad, engagerade rundaordsamtal och några påminnelser om kommande arrangemang: Geijersgårdens kulturvecka i mitten av juli och Geijersamfundets sommarkurs på Geijerskolan den första veckan i augusti -22. Håll utkik! avslutar Liselotte.

Klicka här för att se årsredogörelsen för 2021.

Professor Malin Rönnblom och landshövding Georg Andrén, Geijersamfundets ordförande. Foto Liselotte Engblom

”Osedvanligt trevlig kväll”, skriver landshövdingen själv på Landshövdingen i Värmlands läns hemsida ”med demokratisamtal mellan etikern och läkaren Rolf Ahlzén och professorn i statskunskap Malin Rönnblom. Samtalet handlade om demokratin, inte bara i dimensionen som beslutsform, utan även som livsform, dvs vår förmåga att leva tillsammans. Så oerhört viktigt, inte minst i dessa dagar.”

 

  Årsmöte i Residenset. Foton: Georg Andrén.

Årets första styrelsemöte

Årets första styrelsemöte.

Onsdagen den 23 februari hade  Geijersamfundet för första gången på länge ett sammanträde i Residenset. "Vår ordförande landshövding Georg Andrén spotanvärdade med kort varsel, när vi styrde om från Zoom till residens", berättar styrelseledamoten Liselotte Englund. "Några slöt upp och några andra deltog via skärmen. Nu har vi summerat pandemiåret 2021, planerat för årsmöte på residenset i april, pratat sommarkurs på Geijerskolan och smidit planer för en höstaktivitet". Och återkommer med mer information längre fram.

Samfundets ekonom god

Vid styrelsens sammanträde den 19 oktober var planeringen av Geijerjubileet den 7 januari 2023 i fokus.
I övrigt redogjordes för samfundets ekonomiska läge, vilket konstaterades är gott. Från Geijerskolan rapporterades att skolans nya rektor Anna Samuelsson påbörjat sin anställning.

200-årsjubileum

För tvåhundra år sedan (1822) blev Erik Gustaf Geijer första gången rektor vid Uppsala universitet. Han tjänstgjorde på uppdraget under vårterminen. Rector magnificus valdes bland universitetets ordinarie professorer två gånger per år, och de hade därigenom uppdraget under endast en termin. Det var därför vanligt att samma professorer återkom till uppdraget som rektor flera gånger under sin karriär. Geijer innehade rektorsposten ytterligare tre gånger efter den första perioden våren 1822.

Geijer i En värmländsk litteraturhistoria

 

I den första delen av fantastiska En värmländsk litteraturhistoria finns ett fint kapitel om Geijer skrivet av bokens tidigare huvudredaktör, numera framlidne litteraturprofessorn Dag Nordmark: ”Geijer minns”. Boken är utgiven av Värmlands Museum (2020). Värmland har förstås en central plats. ”Man tycker sig vara i stora världen även mitt i ödemarken /.../ Jag har känt det vid varje återseende av min fädernebygd”.

 

 

 

Sju linjer

 

Malla Silfverstolpe. Teckning av Maria Röhl, 1843.