Välkommen till Geijersamfundet!

 

Givande årsmöte!

Geijersamfundets årsmöte 2024 hölls den 22 april på Residenset i Karlstad hos landshövdingeparet i Värmland med samfundets ordförande landshövding Georg Andrén som värd. Kvällen inleddes med geijerska toner av Per Jorsäter på piano och sång av Karolina Wallin.

Karolina Wallin sjöng och Per Jorsäter spelade tonsatta dikter av Erik Gustaf Geijer. Foto: Liselotte Englund

Prästen och doktoranden Ewa Lindqvist Hotz talade på temat ”Lydia Wahlström (1869-1954). Människa och demokratikämpe i Geijers efterföljd”. Ewa Lindqvist Hotz har studerat vid Cambridge University, Heythrop College i London och vid Uppsala och Lunds universitet. Hon prästvigdes 1999. Hon kommer i juni att disputera i teologisk etik med religionsfilosofi vid Åbo Akademi.

Kvällens föredragshållare Eva Lindqvist Hotz med kvällens värdinna My Andrén. Foto: Liselotte Englund

Utöver årsmötesförhandlingar, med omvald sittande styrelse, avnjöts en härlig buffé ackompanjerad av goda samtal runt borden. Till nya ledamöter i Geijerskolans styrelse invaldes Ewa Lindqvist Hotz och Lars Sätterberg.

Allt som allt ett mycket givande årsmöte!

Efter årsmötet bjöds deltagarna på en härlig buffé. Foto: Lena Sewall

För styrelsen avslutades  kvällen med ett konstituerande möte. Fr v Louise Hamilton, ordföranden Georg Andrén, vice ordföranden Sören Dalevi, Liselotte Englund och sekreteraren Thomas Blom. Vid kameran styrelseledamoten Lena Sewall.

Årsavgiften

Det är dags att betala årsavgiften för 2024. Årsavgiften är 100 kr för enskild medlem och 150 kr för makar/par samt 150 kr för organisationer och institutioner. Uppmuntra gärna era vänner och bekanta att ansluta till Geijersamfundet!

Årsavgiften inbetalas till Geijersamfundets postgiro: 364863-1

Sammanträde via Zoom

Ordföranden Georg Andrén ledde zoom-mötet från residenset.

Geijersamfundets styrelse genomförde ett styrelsemöte måndagen den 26 februari via Zoom där bland annat årsberättelsen för 2023 redovisades. Årsberättelsen kommer att föredras vid kommande årsmöte. Vidare avhandlades en ansökan från Geijerskolan om bidrag för att färdigställa en keramikverkstad. Styrelsen såg det som angeläget och biföll ansökan. Geijersamfundet har till uppgift att bemanna tre ledamöter i Geijerskolans styrelse. Då två av dessa ledamöter lämnat skolans styrelse har Geijersamfundets styrelse till uppgift att utse två nya ledamöter. Denna fråga diskuterades vid mötet och ett nytt möte i frågan är inplanerat till mitten av mars. Vidare beslutades att Geijersamfundets årsmöte kommer att äga rum måndagen den 22 april kl. 18.00 på residenset i Karlstad. Kallelse till detta möte kommer att sändas ut till medlemmarna.


Sekreteraren Thomas Blom organiserade zoom-sammanträdet.

Medlemsavgift

Vi vill  påminna om årsavgiften för 2024. Årsavgiften är 100 kr för enskild medlem och 150 kr för makar/par samt 150 kr för organisationer och institutioner. Årsavgiften inbetalas till Geijersamfundets postgiro: 36 48 63-1

Geijersamfundet på Facebook

Vi finns även på Facebook: https://www.facebook.com/geijersamfundet/

Eventuell adressändring sänder ni till samfundets sekreterare thomas.blom@kau.se

Tidigare års aktiviteter

Om tidigare års aktiviteter kan man läsa i hemsidans arkiv. Klicka här här att läsa vad som hände

2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 2017.

Mailadresser

Skicka gärna mailadressen till samfundet så att vi kan göra en gruppmailadresslista för att vid behov snabbt kunna nå medlemmarna och andra Geijerintressenter med aktuell information  Geijersamfundet har på senare tid glädjande nog fått en del nya medlemmar.

Hemsidesredaktör Lena Sewall  lena.sewall@telia.com

 

Sidan senast uppdaterad den 5 april 2024