Välkommen till Geijersamfundet!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Välkommen till Geijersamfundet

 
Välkomnande. Dörren till förvaltarbostaden välkomnande upplyst.

Magiskt styrelsemöte på Geijersgården

Årets första styrelsemöte ägde rum måndagen den 26 januari på Geijersgården i Ransäter
och ett mer magiskt sådant har nog aldrig förekommit i samfundets historia. Vid styrelsens ankomst vid femtiden på eftermiddagen var gårdsplanen kring rundeln som omgärdar det
stora vårdträdet upplyst av 12 höga marschaller. I den vänstra flygelbyggnaden med förvaltarbostaden var alla fönster upplysta och även i den högra flygelbyggnaden och i själva Geijersgården skymtade ljus. När vi förflyttade oss mellan de olika byggnaderna kände man sig förflyttat långt tillbaka i tiden.

Thomas Blom rapporterar från styrelsemötet:
Lika mörkt och kallt som det var ute, lika ljust och varmt var det på
Geijersgården denna januarikväll där Luule och Ulf Geijer tog emot oss och
var kvällens värdar. Vi blev varmt välkomna till Geijersgården och innan
styrelsemötet bjöds vi på en mycket god måltid. Till denna måltid fick vi
också tillfälle att smaka på den ”Geijerska glöggen” och höra en intressant
historia bakom denna dryck.

   Ulf Geijer visade Geijersgården och berättade på ett målande sätt om dess
historia och vilka olika människor som under årens lopp haft en relation
till platsen. Vidare fick styrelsen information om den Geijerska
släktföreningen. Till kvällens möte var också bröderna Henrik, Michael och Pehr Tham
inbjudna med anledning av att de, under en liten ceremoni, överlämnade en amulett
till ordföranden Kenneth Johansson föreställande Erik Gustaf Geijer. Denna
amulett målades under vistelsen i England och var en present till Erik
Gustafs fästmö Anna-Lisa. Amuletten kommer den Geijerska släktföreningen att
ansvara för och amuletten placeras i Englandsrummet i Geijersgården.

Efter ett mycket konstruktivt styrelsemöte där bland annat
verksamhetsberättelsen diskuterades samt planer om kommande evenemang i
föreningen tackade ordförande för visat intresse och vi lämnade värmen och
ljuset för att åter gå ut i den mörka januarikvällen.

Geijeramulett. Geijersamfundets ordförande, landshövding Kenneth Johansson, visar upp den amulett
med Erik Gustaf Geijer som just överlämnats av de tre bröderna Tham. Längst t h Geijersgårdens
gårdsdirektör Ulf Geijer.
Läcker måltid. Styrelsen och bröderna Tham samlade runt det vackert dukade bordet i förvaltarbostaden. Längst t v kvällens värdinna, styrelseledamoten Luule Geijer.
Visning. Ulf Geijer visar Geijersgården.

Årsmötet

Årets årsmöte äger rum måndagen den 20 april kl. 18.00 hos Biskop
Esbjörn Hagberg på Biskopsgården i Karlstad.

 

 Tidigare års aktiviteter

Om tidigare års aktiviteter kan man läsa i hemsidans arkiv. Klicka här!

Mailadresser

Skicka gärna mailadressen till samfundet så att vi kan göra en gruppmailadresslista för att
vid behov snabbt kunna nå medlemmarna och andra Geijerintressenter med aktuell information  Geijersamfundet har på senare tid glädjande nog fått en del nya medlemmar.

Senast uppdaterad 30 januari 2015

 

Hemsidesredaktör Lena Sewall  lena.sewall@gmail.com

som också svarar för foton om inte annat anges.