Välkommen till Geijersamfundet!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Välkommen till Geijersamfundet
 

 

Ulrika Knutson till Karlstad

                                                            Ulrika Knutson. Foto Sarah Mackey/Bonnier.

I oktober kommer Ulrika Knutson till Karlstad för att kåsera om Geijer, Almquist, Bremer och Flygare-Carlén i ett samarrangemang mellan Geijersamfundet och Fredrika Bremer-förbundets lokalavdelning. Lefve friheten! Det moderna genombrottets pennor: Erik Gustaf Geijer, Fredrika Bremer, Emilie Flygare-Carlén, Carl Jonas Love Almquist kallar hon sitt föredrag.

- De fyra känns märkligt aktuella än i dag. En litterär kvartett som formade det moderna Sverige genom sin filosofi, sin samhällskritik och sin konst,  säger den välkända kulturjournalisten Ulrika Knutson. Den 25 oktober klockan 15.00 kommer hon alltså till Karlstad och Arenan för att ge liv åt dessa damer och herrar, som kombinerade romantik och realism och lärde oss om mänskliga fri- och rättigheter.


Soligt årsmöte

 

I väntan på årsmöte. I väntan på att årsmötet ska öppnas sitter från vänster vice ordföranden Esbjörn Hagberg, styrelseledamoten Luule Geijer med maken Ulf Geijer, avgående ledamoten Lennart Behrendz och ordföranden Kenneth Johansson.

 

På fotot till vänster samfundets sekreterare Thomas Blom omgiven av fr v  Nathalie Nygren, Ilian Lundberg, blivande styrelseledamoten Lilelotte Englund, Karin Lorentz, Per Henrik Magnusson och längst till höger Gundla Järpe Magnusson. På högra fotot minglar Eva Fredriksson med äkta paret Nina  och Hans-Olov Boström.
 

Måndagen den 20 april genomförde traditionsenligt Geijersamfundet sitt årsmöte på Biskopsgården i det soligaste aprilväder. Som alltid var det mycket trevligt att få gästa biskop Esbjörn Hagberg med hustrun Kathrine, som tog emot de dryga trettiotal medlemmarna med stor värme.

 

Biskop Esbjörn Hagberg hälsade alla välkomna och inledde med att berätta en liten "spökhistoria om när hans dotter haft ett "möte" med Biskop Agardh i den sal vi befann oss i. Innan ordföranden, landshövdingen  Kenneth Johansson inledde årsmötesförhandlingarna fick vi lyssna till högklassigt pianospel och sång från två elever vid Geijersskolan, Nathalie Nygren och Ilian Lundberg


 

Från Geigerskolan. Skönsjungande Nathalie Nygren och pianisten och blivande kantorn Ilian Lundberg är elever vid Geijerskolan.

 

Mötesförhandlingarna, där bland annat en ny ledamot valdes in i samfundets styrelse, förlöpte mycket väl. Det är Liselotte Englund, som nu axlat Lennart Behrendtz uppdrag, då han valt att lämna styrelsen efter många års engagemang i samfundet.

   Efter avslutade mötesförhandlingar bjöds vi in i matsalen där en mycket välsmakande broccoli- och ostsoppa stod framdukad. Samtalen runt borden var som alltid livliga och engagerande. När vi åter samlades i den stora salen för kaffe kåserade Kjell Fredriksson utifrån temat "Har Geijer någon framtid"? Flera mötesdeltagare kom med intressanta inlägg och kvällen avslutades i dur.
   Innan alla hade lämnat Biskopsgården för att gå ut i den ljumma vårkvällen genomförde styrelsen ett konstituerande möte.

 

I matsalen. Längst fram på vänstra fotot kvällens värdinna Kathrine Hagberg omgiven av äkta paret  Ulf Geijer och  Lulle Geijer.
På högra fotot ses längst fram nyblivna styrelseledamoten Liselotte Englund omgiven av fr v Kjell Fredriksson och t h Karin Lorentz.

 

Det moderna genombrottets pennor

  

Flera intressanta evenemang är på gång i samfundets regi under året. Notera redan nu den 25 oktober kl 15.00  då Ulrika Knutsson kommer att hålla ett föredrag med titeln Lefve friheten! Det moderna genombrottets pennor:
Geijer, Almquist, Bremer, Flygare-Carlén
"En litterär kvartett som formade det moderna Sverige genom sin filosofi, sin samhällskritik och sin konst. De kombinerade romantik och realism, och lärde oss en hel del om mänskliga fri- och  rättigheter. E G Geijer och C J L Almquist var olika som personer, men båda har starkt präglat den svenska självbilden. Emilie Flygare-Carlén och Fredrika Bremer är romanens svenska mödrar, och de påverkade rentav världslitteraturen på sin tid. Fredrika Bremer blev också världsberömd för sin kamp för kvinnornas, slavarnas och djurens frigörelse. De fyra känns märkligt aktuella än idag", skriver Ulrika Knutsson.

 


Magiskt styrelsemöte på Geijersgården

Välkomnande. Dörren till förvaltarbostaden välkomnande upplyst.

Årets första styrelsemöte ägde rum måndagen den 26 januari på Geijersgården i Ransäter
och ett mer magiskt sådant har nog aldrig förekommit i samfundets historia. Vid styrelsens ankomst vid femtiden på eftermiddagen var gårdsplanen kring rundeln som omgärdar det
stora vårdträdet upplyst av 12 höga marschaller. I den vänstra flygelbyggnaden med förvaltarbostaden var alla fönster upplysta och även i den högra flygelbyggnaden och i själva Geijersgården skymtade ljus. När vi förflyttade oss mellan de olika byggnaderna kände man sig förflyttat långt tillbaka i tiden.

Thomas Blom rapporterar från styrelsemötet:
Lika mörkt och kallt som det var ute, lika ljust och varmt var det på
Geijersgården denna januarikväll där Luule och Ulf Geijer tog emot oss och
var kvällens värdar. Vi blev varmt välkomna till Geijersgården och innan
styrelsemötet bjöds vi på en mycket god måltid. Till denna måltid fick vi
också tillfälle att smaka på den ”Geijerska glöggen” och höra en intressant
historia bakom denna dryck.

   Ulf Geijer visade Geijersgården och berättade på ett målande sätt om dess
historia och vilka olika människor som under årens lopp haft en relation
till platsen. Vidare fick styrelsen information om den Geijerska
släktföreningen. Till kvällens möte var också bröderna Henrik, Michael och Pehr Tham
inbjudna med anledning av att de, under en liten ceremoni, överlämnade en amulett
till ordföranden Kenneth Johansson föreställande Erik Gustaf Geijer. Denna
amulett målades under vistelsen i England och var en present till Erik
Gustafs fästmö Anna-Lisa. Amuletten kommer den Geijerska släktföreningen att
ansvara för och amuletten placeras i Englandsrummet i Geijersgården.

Efter ett mycket konstruktivt styrelsemöte där bland annat
verksamhetsberättelsen diskuterades samt planer om kommande evenemang i
föreningen tackade ordförande för visat intresse och vi lämnade värmen och
ljuset för att åter gå ut i den mörka januarikvällen.

Geijeramulett. Geijersamfundets ordförande, landshövding Kenneth Johansson, visar upp den amulett
med Erik Gustaf Geijer som just överlämnats av de tre bröderna Tham. Längst t h Geijersgårdens
gårdsdirektör Ulf Geijer.
Läcker måltid. Styrelsen och bröderna Tham samlade runt det vackert dukade bordet i förvaltarbostaden. Längst t v kvällens värdinna, styrelseledamoten Luule Geijer.
Visning. Ulf Geijer visar Geijersgården.

 Tidigare års aktiviteter

Om tidigare års aktiviteter kan man läsa i hemsidans arkiv. Klicka här!

Mailadresser

Skicka gärna mailadressen till samfundet så att vi kan göra en gruppmailadresslista för att
vid behov snabbt kunna nå medlemmarna och andra Geijerintressenter med aktuell information  Geijersamfundet har på senare tid glädjande nog fått en del nya medlemmar.

Senast uppdaterad 8 september 2015

 

Hemsidesredaktör Lena Sewall  lena.sewall@gmail.com

som också svarar för foton om inte annat anges.